יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
דף הבית תכנית התקשוב מרחבי כיתות המצלמה הניידת חדר מורים יצירת קשר
המתן. בטעינה...
22:07 (18/03/18)
12:53 (16/10/17)
.

בית ספר ממלכתי ע"ש " דוד רמז" - ראשל"צ תקנון בית הספר חלק א' - התנהלות בחיי השגרה ההתנהגויות המצופות דרכי אכיפה 1. הופעה בתלבושת אחידה / הופעה הולמת א. יש להגיע לביה"ס בחולצת תלבושת : * בקיץ : חולצת טריקו עם סמל ביה"ס, מכנס באורך אמצע הירך. בחורף : סווטצ'ר בצבע חלק עם סמל בי"ס או חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ומעליה סווטצ'ר חלק ללא סמל. * בימי שישי, טקסים וערבי חג, תלמידים ומורים יגיעו בחולצה לבנה. * תלבושת ספורט כוללת : נעלי ספורט, חולצת טי ירוקה, מכנסי ספורט בקיץ וטרנינג כהה בחורף. ב. יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת : * חל איסור להגיע לביה"ס בחולצת בטן, כפכפים, איפור, לק, נזמים, גוונים וצבע בשיער . * יש להגיע לביה"ס עם שיער אסוף ומסודר ועגילים צמודים בלבד. אירוע ראשון 1.שיחת ברור ואזהרה אירוע חוזר 1. יידוע ההורים. 2. שיחה עם ההורים. 3. הערה בתעודה בסעיף תלבושת. 2. ציות להוראות של צוות ביה"ס * יש להתנהג באופן נאות, עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס. * על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שלא מלמד אותם באופן ישיר ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום. * יש להישמע להוראות משמרות הבטיחות (זה"ב) אירוע ראשון 1. שיחה עם התלמיד ואזהרה 2. דרישה להתנצלות אירוע חוזר 1. שיחה עם התלמיד וההורים. 2. העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר ( פחות מיום לימודים ) בתיאום עם המורה. 3. ריתוק בזמן ההפסקה. 4. השעיה בתוך ביה"ס לכמה ימים בהשגחת מבוגר ובליווי מטלה לימודית, על פי שיקול דעתה של מנהלת ביה"ס. 5. השעיה מחוץ לביה"ס במקרים חמורים. 6. בניית תכנית אישית. 7. הורדת ציון בהתנהגות. 3. שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס * יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של ביה"ס ולטפח את חזותו. * יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו. * כל תלמידי ביה"ס שותפים לניקיון החצר, עפ"י תורנות כיתתית הקבועה מראש. אירוע ראשון 1.שיחת ברור עם התלמיד ואזהרה. אירוע חוזר 1. יידוע ההורים. 2. עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה. 3. במקרים חוזרים ביטוי בתעודה : הורדת ציון / הערה בסעיף התנהגות. 4. הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. 4. כללים לקבלת מורה בכתה יש לקבל את פני המורה בעמידה. אירוע ראשון 1. רישום ביומן המקוון ואזהרה. אירוע חוזר 2. הודעה בכתב להורים. 3. שיחה עם ההורים. 4. הורדת ציון בהתנהגות. ההתנהגויות המצופות דרכי אכיפה 5. כללים להתנהגות בזמן שיעור * ישיבה במקום. * הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהילקוט. * הקשבה ולמידה. * השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד. * מילוי מטלות הניתנות בשיעור. אירוע ראשון 1. שיחת ברור עם התלמיד. אירוע חוזר 1. הודעה בכתב להורים. 2. שיחה עם ההורים. 3. העברה לכתה מקבילה לשיעור אחד או יותר ( פחות מיום לימודים ), בתאום עם המורה. 4. מניעת כניסה לשיעור ( קביעת מקום חלופי וציוד התלמיד במטלה לימודית ). 5.. הורדת ציון בהתנהגות. 6. השעיה מביה"ס עפ"י שיקול דעתה של מנהלת ביה"ס. 6. שמירה על טוהר הבחינות * חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות. בכל אירוע 1. שיחת הבהרה עם התלמיד. 2. הורדת ציון עפ"י החלטת המורה. 7. שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (טלפונים ניידים, מצלמות, "אייפוד" וכו') * כל שימוש בטלפון נייד בשטח ביה"ס אסור בהחלט במהלך יום הלימודים בכתה או בחצר. יש להשאיר את המכשיר כבוי בתוך הילקוט. * אין לצלם או להקליט בזמן השיעור. * השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה"ס יעשה בהתאם להוראות הצוות. אירוע ראשון 1. שיחת ברור עם התלמיד ואזהרה. אירוע חוזר 1. יידוע הורים. 2. מכתב לתיק אישי. 3. הזמנת הורים. 4. הורדת ציון בסעיף ההתנהגות. 8. התנהגות בזמן הפסקות * חל איסור על תלמידים להישאר בכתות ובלובי ה-ו במהלך ההפסקות, פרט לימים גשומים. * חל איסור לשחק בכדור ובקיפודור בתוך המבנים. * כל שכבה תקפיד לשחק באזור המשחק שהוקצה לה. * אין לשחק בכדור במגרש הספורט לפני תחילת יום הלימודים. * חל איסור מוחלט להיכנס לחדר המורים. * אכילה מותרת אך ורק בשטח הכתה ובזמן הפסקת האוכל. * מתוך מודעות לבריאות ודאגה לשוויון, אין להביא חטיפים, ממתקים ושתיה מתוקה. 1. שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ. 2. יידוע ההורים ואזהרה בכתב. 3. הזמנת ההורים לשיחה. 9. נוכחות ועמידה בזמנים איחורים : * יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. היעדרויות : * יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את הכתה וביה"ס ללא קבלת אישור. הערה : במקרה של היעדרות מפאת מחלה - עד יומיים יש להמציא אישור מההורים. החל משלושה ימים ומעלה, יש להמציא אישור רפואי. אירוע ראשון 1. רישום האיחור ביומן המקוון. אירוע חוזר 2. שיחת ברור עם התלמיד. 3. יידוע ההורים בכתב. 4. זימון ההורים לשיחה עם מחנכת הכתה. 5. עירוב היועצת. 6. הערה בסעיף נוכחות בתעודה. 7. פנייה לקצינת ביקור סדיר. ההתנהגויות המצופות דרכי אכיפה 10. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות ( כולל טיולים ) * ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ - בית ספריות, היא חלק מתכנית החובה של ביה"ס. * הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות ביה"ס מחייבים ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה. אירוע ראשון 1. שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ. אירוע חוזר 1. יידוע ההורים ואזהרה בכתב. 2. שיחה עם ההורים.דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת (למשל , סיוע בהכנת הטקס הבא). 3. ביטוי בתעודה : הורדת ציון / הערה בסעיף התנהגות או נוכחות לפי העניין. 4. במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים או בפעילות מחוץ לביה"ס : א. התניית ההשתתפות בסיור / בטיול עתידי בליווי מבוגר. ב. מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד). 11. שחרור תלמיד במהלך יום הלימודים * שחרור תלמיד לפני השעה 13:00 יעשה רק בליוויי מבוגר. * השחרור יהיה מלווה באישור מזכירות ביה"ס. * לאחר השעה 13:00 תלמיד ישוחרר מביה"ס רק באמצעות אישור הוריו. 12. תקשורת בין הורים לביה"ס * מבנה בית הספר נפתח בשעה 07:30 בבוקר. מורות תורניות נמצאות בתורנות החל מהשעה 07:45. * חל איסור מוחלט על ההורים להיכנס לשטח ביה"ס לאחר השעה 8:00 אלא בהצגת הזמנה בלבד. * הורים ימנעו מפנייה למורה בתחילת השיעור ובמהלכו. * הורים אינם רשאים לפנות לתלמיד אחר בשטח ביה"ס. * הורה שהוזמן לפגישה ואין באפשרותו להגיע יודיע מראש על ביטולה. * פנייה למנהלת ביה"ס תעשה רק לאחר פנייה למורה המתאימה ולמחנכת הכתה. * זמן לקשר טלפוני בין מחנכת והורים יקבע באסיפת ההורים, עפ"י נוחות המורה. *מחברת הקשר תשמש כלי תקשורת זמין בין ההורה למורה. * באחריות ההורה לדאוג לכך שילדו לא יישאר בחצר ביה"ס לאחר סיום יום הלימודים. 13. כללי התנהגות בזמן ההסעות. * עמידה בלוחות הזמנים. * עלייה מסודרת דרך הדלת הקידמית. * חגירת חגורת בטיחות בזמן הנסיעה. א. שיחה ובירור עם הנוגעים בדבר. ב. יידוע ההורים ג. טיפול חינוכי והסברה. במקרה של הפרה חוזרת או חמורה: א. ידוע הרשות המקומית והפיקוח. ב. השעיה מההסעה ע"י מנהל מחלקת החינוך. חלק ב' - טיפול באירועי אלימות ב.1. אירועי אלימות שלא חלה עליהם חובת דיווח. סוג האירוע דרכי אכיפה רמת מורכבות א' רמת מורכבות ב' 1. אלימות מילולית חמורה (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, אחר..) 2. אלימות מילולית בעלת גוון מיני 3. אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, סטירה, מכה ) 4. חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו / או במכשירים ניידים 5. הצקות ומעשה בריונות פעולות חובה * עצירת האירוע * שיחת ברור * תיעוד הארוע והטיפול בו * יידוע מחנך הכתה א. אזהרה ב. השארת תלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר ג. יידוע ההורים א. ידוע ההורים בכתב + תיעוד לתיק אישי. ב. שיחת אזהרה בנוכחות סגנית / מנהלת. ג. הורדת ציון בסעיף התנהגות בתעודה. ד. השעיה לטווח שבין 1-2 ימים. ה. שיחה בכתה . ו. הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה". ז. בניית תכנית חינוכית אישית. ח. ליווי מבוגר בעת יציאה לטיול. · רמת מורכבות האירוע תיקבע ע"י הצוות החינוכי, לפי תבחינים לקביעת חומרת האירוע המופיעים בחוזר מנכ"ל . ב.2. אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח. סוג האירוע דרכי אכיפה 1. סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה. 2. עברות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה. 3. נשיאת מכשירים מסוכנים או כלי - אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה, נפצים וכו' . 4. פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט (התחזות, הפצת תכנים פרטיים מביכים, איומים וכו') 5. שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או באינטרנט) 6. נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות. פעולות חובה א. פעולה לצורך הפסקת הפגיעה והסרת התוכן הפוגעני במקרה של פגיעה מקוונת. ב. דיווח על האירוע לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה, הפיקוח הכולל והרשות המקומית. ג. ידוע הורי התלמידים המעורבים בע"פ ובכתב. ד. כינוס ועדה פנים-בית-ספרית לקביעת דרכי הטיפול באירוע בהלימה להנחיות. ה. השעיה של התלמיד לטווח של 1-2 ימים. ו. באירועים המתרחשים בטיול: יכולה מנהלת בית הספר להחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול. ז. בנית תכנית אישית לתלמיד הפוגע. ח. הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות" (יינתן ציון ההתנהגות הנמוך ביותר הנהוג בבית הספר), וכן הערה בתעודה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור. 7. הפרת כללי ההתנהגות בטיולים ובפעילויות חוץ-בית-ספריות במקרים האלה : היעלמות, התנהגות מסכנת את הפרט ואת האחרים, אלימות, הטרדה ופגיעה מינית, שימוש באלכוהול. פעולות לשיקול דעתה של מנהלת בית הספר א. במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו תשקול מנהלת בית הספר התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר או מניעת השתתפות בפעילות עתידית . גרימת חבלה חמורה לקטין במסגרת חינוכית שכתוצאה ממנה הוא נזקק לטיפול רפואי במקרים האלה : 1. מעשי אלימות הנעשים תוך שימוש בכלי נשק, בחומרים, בנפצים , בכלים או במכשירים מסוכנים. 2. תקיפה גופנית שבה תלמידים נפגעים או שנגרם בה סיכון לשלומם. 3. אלימות הנעשית בהשפעת סמים ואלכוהול. 4. אלימות קבוצתית שבה אדם נפגע או חשש לאלימות כזאת, בין אם מדובר בתלמידים או בקבוצות מעורבות של תלמידים ושל זרים. פעולות חובה של מנהלת בית הספר א. פעולה לצורך הפסקת הפגיעה. ב. דיווח על האירוע לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה, הפיקוח הכולל והרשות המקומית. ג. ידוע הורי התלמידים המעורבים בע"פ ובכתב. ד. כינוס ועדה פנים-בית-ספרית לקביעת דרכי הטיפול באירוע בהלימה להנחיות. ה. השעיה של התלמיד לטווח של 2-4 ימים. ו. בנית תכנית אישית לתלמיד הפוגע. ז. הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות" (יינתן ציון ההתנהגות הנמוך ביותר הנהוג בבית הספר), וכן הערה בתעודה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור. לשיקול דעתו של מנהלת בית הספר. א. במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו, תישקול מנהלת בית הספר התניית השתתפות בסיור / בטיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים לפחות 10 ימים מראש) או מניעת השתתפות בפעילות עתידית. ב. באירועים המתרחשים בטיול: יכולה מנהלת בית הספר להחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול. ב.3. אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח לפיקוח – הדיווח לרשויות החוק נתון לשיקול דעתה של מנהלת ביה"ס. סוג האירוע דרכי אכיפה אלימות פיזית חוזרת ונישנית אלימות חברתית חוזרת ונישנית (חרם, הפצת שמועות), א. פעולה לצורך הפסקת הפגיעה. ב. דיווח על האירוע לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה- על פי שיקול דעתו של מנהל ביה"ס. דיווח לפיקוח הכולל ולרשות המקומית. ג. ידוע הורי התלמידים המעורבים בע"פ ובכתב. ד. כינוס ועדה פנים-בית-ספרית לקביעת דרכי הטיפול באירוע בהלימה להנחיות. ה. השעיה של התלמיד שוב לטווח של 2-4 ימים. ו. פניה לפיקוח וכינוס ועדה בין מקצועית יישובית . ז. פתיחת הליך העברה לבי"ס אחר. אלימות מילולית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי א. תיערך שיחה בין התלמיד לבין עובד ההוראה הנפגע, ובהתאם לצורך תיערך שיחה נוספת בין התלמיד לבין בעל תפקיד נוסף . ב. ידוע הורים והזמנה לשיחה. ג. תישקל ענישה חינוכית על פי נסיבות העניין וחומרת הפגיעה. ד. השעיה מביה"ס לפי שיקול דעתה של המנהלת. ה. התלמיד הפוגע יידרש לפעול פעולה מתקנת כלפי עובד ההוראה הנפגע. ו. במקרה של פגיעה מילולית חוזרת של אותו תלמיד תישקלנה דרכי תגובה והרתעה נוספות על אלה שננקטו. ז. התערבות של גורם חינוכי/טיפולי. אלימות פיזית או פגיעה מינית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי א. בכל מקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד בעובד הוראה, התלמיד יושעה לטווח שבין 4 - 2 ימים כתגובה מיידית ולא יאוחר מסוף יום הלימודים. ב. במקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד במורה, המועצה הפדגוגית מוסמכת להחליט על העברת התלמיד לכיתה אחרת עם שובו מההשעיה. ב. מנהלת בית הספר תיפנה למפקח הכולל כדי שיכנס ועדה לא יאוחר מ - 3 ימים מתאריך התרחשות האירוע, ובאמצעותה תתקבלנה החלטות, לרבות פתיחת הליך להעברת התלמיד למוסד חינוכי אחר. ג. במקרה של פגיעת תלמיד באחד מאנשי הצוות החינוכי או בעובד המוסד החינוכי יופעלו כל ההליכים המופעלים במקרה של אלימות חמורה כולל הורדת ציון בהתנהגות והערה בתעודה שהתלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור. אלימות מילולית ופיסית של הורים כלפי תלמידים וכלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי א. הרחקת מידית של ההורה מביה"ס ואזהרתו. ב. ידוע הפיקוח על ביה"ס. ג. מניעה מכניסת ההורה לביה"ס ללא אישור מראש ותיאום עם מנהלת ביה"ס. ד. הגשת תלונה במשטרה. ב.4. אירועים חריגים המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי ומעבר לשעות הלימודים.* סוג האירוע דרכי האכיפה אירועי אלימות ובריונות חמורים ונדליזם פריצה וגניבה נשיאת נשק שתיה לשכרה פגיעה מינית א. יידוע ההורים. ב. בירור חינוכי עם המעורבים באירוע בנפרד. ג. ליווי המעורבים בעזרת אנשי המקצוע בביה"ס. ד. לשיקול דעת המנהלת- השעייה מביה"ס. ה. דיווח לרווחה/למשטרה לגבי מיקרים החייבים בדיווח ע"פ חוק. *כאשר מגיע מידע על אירוע חריג שהתרחש מחוץ לתחומי המוסד החינוכי או מחוץ לשעות הפעילות של המוסד החינוכי , על מנהל המוסד החינוכי וצוותו לעסוק בו בהתאם לצורך ולנסיבות. (חוזר מנכ"ל קידום אקלים מיטבי 2015). ב.5. אירועי אלימות בזמן ההסעות. סוג האירוע דרכי אכיפה אלימות מילולית אלימות פיזית אירוע חד פעמי: א. שיחה ובירור עם המעורבים. ב. יידוע ההורים והזמנתם לשיחה בנוכחות התלמיד. ג. תיעוד האירוע ואופן הטיפול בו. ד. יידוע אחראי ההסעות ברשות המקומית. במקרים של הפרה חוזרת: א. יידוע הרשות המקומית והפיקוח. ב. העברת המלצה מטעם ביה"ס למנהל מחלקת החינוך. ג. השעייה מביה"ס – לשיקול דעת הצוות החינוכי. ד. הורדת ציון בסעיף ההתנהגות – לשיקול דעת הצוות החינוכי. אירוע חמור במיוחד בהסעה: אלימות הגורמת לחבלה המצריכה טיפול רפואי. פגיעה מינית. א. יידוע ההורים. ב.דיווח לעו"ס לחוק נוער. ג. דיווח לפיקוח. ד. כינוס צוות משותף- צוות חינוכי וצוות מטעם הרשות המקומית. ה. תמיכה בנפגע. ו. השעייה מההסעות ל 2-4 ימים.( תבוצע ע"י מנהל מח' החינוך). ז. השעייה מביה"ס ל 2-4 ימים. ח. בניית תכנית אישית לפוגע. ב.6. טיפול באירוע פגיעה בבעלי חיים בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו. סוג האירוע דרכי אכיפה אלימות כלפי בעלי חיים. התעללות בבעלי חיים. א. בירור פרטי האירוע וקיום שיחה עם המעורבים. ב. יידוע ההורים. ג. שיחות עם כלל התלמידים על נסיבות המקרה. ד. עשייה חינוכית מתקנת- הרצאות, סדנאות. במקרה של הפרה חוזרת: כל הנ"ל ובנוסף: ה. דיווח לפקידת סעד- לשיקול מנהלת ביה"ס. ו. השעיה מביה"ס. ב.7. טיפול בארועי פגיעה מקוונת. סוג האירוע דרכי אכיפה פגיעה מקוונת מילולית. הפצת שמועה חד פעמית באמצעים דיגיטליים. פעולות חובה א. הפסקת הפגיעה. ב. הסרת התוכן הפוגעני. ג. בירור ד. ידוע הורי המעורבים. ה. התערבות כיתתית. ו. ליווי ותמיכה לתלמיד הנפגע. לשיקול דעת הצוות החינוכי: א. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות. ב. השעייה. ג. דיווח לפיקוח. חרם מתמשך. הפצת תכנים ופרטים מביכים. צילומים או הקלטות. איומים. פגיעה מקוונת על רקע מיני. פגיעה מקוונת של תלמיד בעובד הוראה. פעולות חובה א. עצירת הפגיעה. ב. בירור פרטי האירוע ותיעודו. ג. דיווח לפיקוח. ד.השעיית התלמיד הפוגע. ה. ליווי ותמיכה בתלמידים המעורבים. לשיקול דעת המנהלת: א. דיווח למשטרה ב. הורדת ציון בסעיף התנהגות. הפצת תמונות עירום כל טווח התגובות הנ"ל ובנוסף חובת הגשת תלונה במשטרה.