בית ספר רמז ראשון לציון

בית ספר רמז ראשון לציון

גישור

הפעלת תוכנית גישור תשע"ט

ביה"ס משקיע ופועל במגוון דרכים בטיפוח ילדיכם ומתן מענים מגוונים לכישורים ויכולות. השנה התחלנו בהפעלת תוכנית גישור בשכבת ד'.מטרת התוכנית היא חיזוק וטיפוח הכישורים החברתיים, האישיים והקבוצתיים באמצעות הבנת מצבים חברתיים ומציאת פתרונות הולמים. בברכה, אריאנה דהרי רכזת גישור

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA